Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
BOŚiR.6740.96.2023 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 36
Przystapienie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2030 Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 33
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania znak WI-I.7840.4.5.2023.LK z dnia 7 lutego 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 43
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 66
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 53
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzja Nr 64/23 znak DO.5161.5.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 45
Informacja dla Przedsiębiorców Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 80
Ogłoszenia Wójta Gminy Troszyn o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 149
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚZII.420.34.2021.KM/SO.24 z dnia 2 lutego 2023 roku Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 77
Zawiadomienie RDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 89