O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

Wójt Gminy Troszyn zgodnie z uchwałą Nr XXXI/253/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

 

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:

 

w wersji papierowej, poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Troszyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), uwag do projektu uchwały wraz z ich uzasadnieniem podając nazwę i adres organizacji oraz dane osoby do kontaktu.

 

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie do  15 grudnia 2021 roku

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn w zakładce organizacje pozarządowe. 

 

                                                                                                                                                                        WÓJT GMINY TROSZYN

 

                                                                Edwin Mierzejewski  

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Program docx 31.27 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 listopad 2021 13:45 Marzena Jastrzębska