UCHWAŁA NR XXXVIII/278/23 z dnia 3 marca 2023 r.
sprawie zmiany uchwały NR XV/102/20 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Troszyn w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XXXVIII.278.23 Szczegółowy sposób pdf 148.92 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 kwiecień 2023 20:29 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 kwiecień 2023 20:32 Super User