UCHWAŁA NR XXXIX/284/23z dnia 14 kwietnia 2023 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie  zobowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalny

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr.XXXIX.284.23 Górne stawki opłat pdf 149.69 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 kwiecień 2023 20:31 Super User