Art 3 ust 2. pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 czerwiec 2020 11:48 Super User