Komisje Rady

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:                          Szabłowski Andrzej Franciszek

Zastępca Przewodniczącego:         Trzaska Elżbieta

Członek:                                     Białobrzewska Iwona

 

 KOMISJA GOSPODARCZA

Przewodniczący:                        Brzeziński Czesław

Zastępca Przewodniczącego:       Sokołowski Piotr

Członkowie:                              Szabłowski Edmund Zygmunt

                                               Głębocki Andrzej

                                               Szabłowski Andrzej Franciszek

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący:                        Onyszk Bożenna Maria

Zastępca Przewodniczącego:       Wróbel Jan

Członkowie:                              Dzwonkowski Stanisław

                                               Pikowski Zdzisław

 

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący:                        Wojciechowski Jerzy Piotr

Zastępca Przewodniczącego:       Sokołowski Piotr

Członkowie:                              Brzeziński Czesław

                                               Dzwonkowski Stanisław

                                               Kosewski Waldemar

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący:                        Trzaska Elżbieta

Zastępca Przewodniczącego:       Białobrzewska Iwona

Członkowie:                              Głębocki Andrzej

                                               Pikowski Zdzisław

                                               Wróbel Jan