Skład Rady

Przewodniczący Rady:

Mierzejewski Zenon Marek

 

Wiceprzewodniczący Rady:

Kosewski Waldemar

 

 

Radni:

Białobrzewska Iwona

Brzeziński Czesław

Dzwonkowski Stanisław

Głębocki Andrzej

Onyszk Bożenna Maria

Pikowski Zdzisław

Sokołowski Piotr

Szabłowski Andrzej Franciszek

Szabłowski Edmund Zygmunt

Trzaska Elżbieta

Wojciechowski Jerzy Piotr

 Wróbel Jan