Uchwałę Nr IX/52/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała pdf 13.84 MB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 25 kwiecień 2020 20:52 Marzena Jastrzębska