Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała pdf 210.13 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 maj 2020 14:02 Marzena Jastrzębska