Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów.

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Troszyn dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Transport odbędzie się w dniu 15 października 2023 r. w godzinach i trasach podanych w ogłoszeniu.

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych.

POSTANOWIENIE NR 108/2023

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.